Tandverzekering

Een mooi en verzorgd gebit is belangrijk voor je gezondheid en je zelfvertrouwen.

Maar het onderhoud ervan is vaak een grote hap uit je budget omdat sommige behandelingen veel kunnen kosten. 

De oplossing? Een tandverzekering.

 

  • Gedekt bedrag
  • Tandzorg en radiografie tanden
  • Tandprothesen, bruggen, kronen en implantaten
  • Parodontologische behandelingen
  • Orthodontische behandelingen
  • Productinformatiedocument (IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie hierboven te raadplegen.